Téma projektu: dialog, interkulturní rozměr
Trvání projektu: 1.2. - 31.12.2010

harmonogram

Nápad na tento projekt vznikl spontáně při jednom setkání v dílně, kdy jsme si uvědomili, že bychom se rádi setkávali s polskými přáteli
i nadále a že nám tento kontak přes výtvarno chybí. Před několika lety jsme se setkávali díky podobným projektům, ale přes jiné instituce a organizace, jejichž spolupráce již neexistuje, ale naše přátelství se skupinou mladých lidí přetrvalo. Formou výtvarných dialogů přes hlínu a plátno chceme objevovat nové situace, lidi, kulturu, sebesama a toto ztvárnění chceme předat a zprostředkovat pomocí výstavy
a veřejných workshopů širokému okolí ... chceme jim představit naše přátele ze sousední země, jejich myšlení, stejnost, ale i rozdílnost, která nás nemusí rozdělovat, ale naopak nás může spojovat ... prolínat se a tím propagovat toleranci k druhým národům. Na tomto projektu se můžeme neformální cestou spoustu věcí naučit, při jeho přípravě zjistit své možnosti, dovednosti, ... aktivně se podílet, spolupracovat. Z finančního hlediska bychom mohli zkusit věci, na které bychom jen těžko dosáhli bez podpory, můžeme pozvat polské přátele a spolu tvořit tzv. bez hranic, poznávat navzájem novou kulturu i přes jiná média - film, hudbu, knihy, poezii a to prostřednictvím workshopů, recitačních, filmových a hudebních večerů i pro veřejnost během projektu i během trvání závěrečné výstavy. Dále je naším cílem vytvořit pouto mezi našimi organizacemi a nadále rozvíjet spolupráci i na dalších úrovních, např.divadla apod.

Vedoucím projektu a pokladníkem sdružení je Rosťa Materka (matros@email.cz). Zákonným zástupcem a jednatelem občanského sdružení je Hlobeňová Barbora.

Náš kouč - Jana Glaserová je umělecký keramik, člen sdružení kulturní ŠUM a vedoucí jeho sekce výtvarné centrum, pod kterou se občas setkáváme. Pravidelně vede volnočasové aktivity pro děti a mládež a věnuje se vlastní tvorbě, má zkušenosti z podobných projektů
s mezinárodní spoluprací zejména s polskými partnery. Zabývá se lektorskou činností keramiky pro pedagogy. Studuje na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem obor Pedagog volného času. Pomůže nám navázat kontakt s partnerskou organizací, bude dohlížet a směřovat nás při tvorbě projektu a jednotlivých částí. Bude v pozadí projektu dohlížet na jeho plnění, vždy připravena poradit a pomoci.
Dále převezme pedagogický dohled nad účastníky ve věku mezi 15-17 lety. Zajistí profesionálně výpaly, které nemůžeme sami provést
(el. pec, raku apod.) Pomůže zprostředkovat konečnou výstavu, prostory v galerii Jídelna v Č.Lípě.

Se všemi, kteří by chtěli podobný projekt realizovat se rádi podělíme o zkušenosti. Pro radu kontaktujte vedoucího projektu Rosťu Materku a sdružení Kulturni ŠUM, pro informace o podmínkách projektu kontaktujte agenturu Mládež.

logo SCHŠCH
loga

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem.

znak České Lípy Kulturní Šum